Biodom C15 – 17kW
Пелетен котел Biodom C15/25
Пелетен котел Biodom C15 - 17kW. Патентована горивна система Biologic с автоматично регулиране на всички работни параметри в продължителен режим на работа. Непрекъснато измерване и автоматично регулиране на: масовия поток кислород за горивен процес; подналягане и температура в горивната камера, температура на димни газове. Автоматично регулира дозирането с пелети, без необходимост от настройки при първоначален пуск и смяната на вида пелети. Херметизирана горивна камера и резервоар за пелети с вместимост 54 кг. Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух в горивната камера и за извличане на димните газове. Изход за допълнителен стаен термостат. Седмичен програматор. Компактният Пелетен котел Biodom C15 е така конструиран, че предлага лесно достъпно ревизионно отделение за пепел, намиращо се под топлообменика изграден от 6 броя димогарни тръби с турболатори и ръчна лостова система за почистване. Електрониката на котела, позволява пълното му управление по температури на буферен съд (при наличието му). *надстройка резервоар за пелети с вместимост 110 кг C15L - 6 600 лв
5800 лв.

Максимална мощност

18 kW

Номинална мощност

 4.7 – 17.1 kW

Топлоотдаване на водната риза

17 kW

КПД

>93%

Размери

1200x570x730 mm

Консумация на пелети

1.1 – 3.8 kg/h

Отопляем обем

до 480 m3

Изход димоотвод

80 mm

Капацитет на резервоара

54 *(110) kg

Обем водна риза

42 l

Тегло

220kg

Клас на енергийна ефективност

А++

C15 Energy label

Технологии

ACC
Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
ARS
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
RTC
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
CTP
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
EAC
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
ICT
Изход за допълнителен външен стаен термостат
Технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
Biodom 27A - 27kW
Вграден хидравличен изравнител с анти-кондензна функция, свързване на няколко помпи за различни отоплителни(радиаторно, подово отопление) и температурни кръгове (етажи, помещения). Увеличава експлоатационният живот на компонентите на отоплителната система (котел, помпа и др.)
Biodom 27A - 27kW
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране

Сертификати

CE
Марка за съответствие с европейските стандарти
Biodom 27A - 27kW
Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.
Biodom 27A - 27kW
Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво.
Biodom 27A - 27kW
Датски национален орган по акредитация, назначен от датските власти за безопасни технологии
Biodom 27A - 27kW
Независим италиански сертифициращ орган за качество