Florida 104 kW
Котел на пелети, костилки, чипс, въглища и др. Florida 104 kW, производител Clima termomeccanica - Италия Оборудван с термостат за регулиране температурата на водата, термостат за активиране на циркулационната помпа, защитен термостат против прегряване, електромагнитен клапан и двоен шнек против обратен пламък.Изключително опростено ръчно регулиране на дозиране с пелети и входящ въздух. Възможност за автоматично запалване и електронна конзола за регулиране процеса на работа.
8400 лв.

Максимална мощност

90.5 kW

Номинална мощност

 76.5 kW

Топлоотдаване на водната риза

76 kW

КПД

–  %

Размери

1430x1260x1320 mm

Консумация на пелети

3.0 – 19 kg/h

Отопляем обем

до 2000 m3

Изход димоотвод

200 mm

Капацитет на резервоара

180 kg

Обем водна риза

125 l

Тегло

410kg

Клас на енергийна ефективност

А

Технологии

Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
Изход за допълнителен външен стаен термостат
технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
hidraulic group
Вграден хидравличен изравнител с анти-кондензна функция, свързване на няколко помпи за различни отоплителни(радиаторно, подово отопление) и температурни кръгове (етажи, помещения). Увеличава експлоатационният живот на компонентите на отоплителната система (котел, помпа и др.)
biologic
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране

Сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти
сертификат екодизайн
Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.
сертификат клас 5
Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво.
датски сертификат
Датски национален орган по акредитация, назначен от датските власти за безопасни технологии
Независим италиански сертифициращ орган за качество