Защо BIODOM?

Умният котел

 

Никога преди пускането и експлоатацията на котел на твърдо гориво не е било толкова лесно, а работата – толкова ефективна! Приложените алгоритми от автомобилната индустрия и приспособяването им за управление на горивния процес в отоплителните системи и всеки пелетен котел Biodom, правят пускането и експлоатацията на котел на твърдо гориво толкова лесно, а работата – толкова ефективна!

Сега котелът се стартира чрез натискане на бутон “СТАРТ”. Не е необходимо да настройвате и калибрирате системи за въздух и гориво. Котелът се адаптира към различните атмосферни условия, ел. мрежово напрежение, качество и размер на пелетите и конструкцията на комина. Никога няма да е необходимо да се преконфигурира или коригира по време на работа.

Регулирането на мощностите, налягането и скоростта на движение през топлообменника осигурява максимална ефективност във всички диапазони на мощността. Автоматичен СТАРТ / СТОП стартира котела само когато е необходима топлина; спира, когато не е необходимо да се отоплява къщата.

пелетен котел биодом 34kw

Функционален котел

 

Водени от целта да направят функционирането на котел на твърдо гориво сравнима по комфорт с газов, Biodom реализират всичко необходимо за автономната работа на отоплителната система в котлите си.

В конструкцията на котела са вградени основни системи: обемен резервоар за гориво, група за безопасност, блок за защита от корозия и кондензат, циркулационна помпа, автоматично почистване, готовност за топла санитарна вода, хроно-термостат за автоматично запалване, управление на котела според буферен съд.

В същото време не е необходимо да се съобразавате с газовата връзка или да се притеснявате за разпределения капацитет, да чакате одобрение и да извършвате годишен контрол, конфигуриране и преконфигуриране.

biodom камини характеристика

Biologic технологията внедрена във всеки пелетен котел Biodom, постоянно и автоматично регулира параметрите с цел оптималното извличане на енергия от горивото.
Досега известните методи за управление на горивни инсталации са чрез фиксирани параметри, те работят с фиксирано зададено дозиране на горивото и фиксирана настройка на скоростта или напрежението на вентилатора. Такъв режим на горивни инсталации е много нестабилен, тъй като дозирането на пелетите става по обем (например 10 l / h). Пазарът предлага разнообразие от пелети със специфична и различна плътност (може да се намерят от 550 kg до 700 kg в един m3), както и пелети с различна влажност, от 5% до 15%, което означава, че тон пелети може да съдържа 850 кг дървесина и 150 кг вода или 950 кг дървесина и 50 кг вода. В случай на горивни инсталации с фиксирани параметри, дозирането остава едно и също; Например: “Горивните уреди могат да дозират 5,5 кг или 7 кг пелети на час, a в същото време в горелката се подават 25% по-малко дървесно-енергиен продукт и повече вода.” Резултатът от такова контролирано управление се изразява в това, че ефективността на горивната инсталация с такива фиксирани параметри зависи от определини характеристики на пелетите. В случая, когато това са водното съдържание, дължината и формата на пелетите или други специфични промени, добитата калоричност се променя, респективно и топлинния ефект на горивната инсталация.

Постоянно настроеният вентилатор или напрежение върху него, не гарантира постоянни условия за горене в котела, тъй като стените на котела се запрашават с пепел, като по този начин се образува допълнително съпротивление на димните газове през котела. Коминът и устройството работят при условия на високо налягане, различни от тези при ниско налягане, следователно условията за входящ въздух в горивното устройство се променят. В случая, когато пелетите използват фиксирани параметри, вентилаторът при различни условия се върти винаги по един и същ начин, по този начин притокът на входящото количество въздух в горивната камера е различно. Голямо влияние върху входящата въздушна маса в котела има температурата на въздуха в помещението или наличието на пепел в котела. Тези фактори влияят на температурата на димните газове (различни температури на димните газове – различно специфично тегло на димните газове), като вентилаторът непрекъснато се върти, както е настроен.
Резултатът от работата на горивната инсталация с фиксиран вентилатор е, че горивната камера при различни условия се захранва с различни количества въздух, което от своя страна влияе на ефективността на котела.

Tехнологията Biologic за изгаряне на пелети, наблюдава всички горепосочени описателни фактори и автоматично регулира параметрите, като по този начин предотвратява ненужните загуби по време на горивния процес. Горивни инсталации с управление Biologic осигуряват максимална ефективност на котела при всякакви условия.

Повечето интервенции или неизправности се случват на горивни инсталации с фиксирани параметри:

 – Поради различните качества и видове пелети,

– Поради лошо, нередовно почистване,

– Поради димоотводната тръба, която с течение на времето се запушва с прах или пепел,

– Причинени от блокиран или влажен комин (върху стените има натрупана пепел, която представлява различни условия, отколкото когато котелът е бил инсталиран).

 Горивни инсталации с технологията Biologic са устойчиви на такива проблеми и саморегулиращи се, с цел предотвратяване на неправилна работа и предотвратяване на ненужни повреди.

 Biologic Technology осигурява средно 10% по-нисък разход на гориво благодарение на непрекъснатото наблюдение на горивния процес и адаптиране към текущите изисквания, свързани с пелетите, подаване на въздух към горивната камера и идентифицирани условия в комина.

 Автоматизацията BIOLOGIC, с която са оборудвани пелетните котли BIODOM, е иновативно решение. Резултат на дълго годишно научно развитие и експериментиране!

Сега не е необходим специалист за първото пускане на котела, а параметрите на горенето винаги ще бъдат идеални, въпреки качеството на пелетите, метеорологичните условия (вятър, атмосферно налягане) или състоянието на комина.

Всички котли BIODOM са многократно сертифицирани в Дания и Италия и имат клас на енергийна ефективност 5 съгласно EN 303-5: 2012, а също и изискванията за ECODESIGN 2020.

Друга тайна на автоматизацията BIOLOGIC в пелетните котли BIODOM

Малко химия и КАК BIOLOGIC РАБОТИ
Пелети – дървесна маса, основният компонент е целулоза C6 H10 O5 – въглеводород, където основното горимо вещество е C (въглерод).
За оптимално изгаряне от 1 кг С е необходимо 2,67 кг О2 (кислород), докато се образуват 3,67 кг СО2 (въглероден диоксид) + 400 kJ енергия (на 12 грама въглерод или 1 мол).
Когато пелетите изгарят така – горенето (термодинамичният процес на окисляване на въглерода) е перфектно

BIOLOGIC постоянно следи тези параметри и поддържа изгарянето в оптимален режим чрез измерване и регулиране:
1) Маса на въздуха за горене (тегло)
2) Маса на димните газове (тегло)
3) Мощност на котела (kW)
4) Делта (разликата между температурата на котела и „връщането“)
5) Скорост на промяна на температурата в котела
6) Процент на дозиране на шнека
… и още редица системни параметри и техните връзки

За да се поддържа балансът „въздух-шнек-мощност-температура-дим“, автоматиката постоянно настройва тези параметри, решавайки проблеми като:
1) Определяне на необходимата мощност на котела
2) Изгаряне на точно количеството въглерод, което е необходимо за определената мощност (качеството и теглото на пелетите e не толкова важно, колкото количеството въглерод и водород в тях)
3) Оптимално изгаряне на въглерод – изгаряне на всичко, което гори с максимално преобразуване на топлинна енергия

Резултатът от BIODOM: винаги 92-94% ефективност, няма преразход на пелети, топлообменникът не се запушва и топлообменът не се влошава.

При такава система качеството на пелетите не е толкова важно, защото BIOLOGIC ще „изчисли“ количеството въглерод в горивото. Колкото по-добро качество, толкова по-малко пелети ще са необходими, толкова по-малко пепел и почистване на котела. Затова е по-изгодно да се използват висококачествени пелети с котлите BIODOM. Всяка молекула въглерод в тях ще се превърне в топлинна енергия и ще отиде за отоплението на дома ви

Какво се случва при системи с фиксирани параметри(СФП)?
СФП означава, че котелът трябва да бъде конфигуриран преди стартиране за конкретна система. Инсталаторът трябва да изчисли изискванията за киловати в зависимост от:
1) Квадрати („кубици“) на къщата
2) Качество на пелетите
3) Температури навън (и тя е нестабилна през цялата година)
4) Необходимата температура в къщата
5) Енергийна ефективност в дома
6) Коминни системи (тяга)
7) Отоплителни системи (брой кръгове, резервоар за съхранение, подово отопление, бойлер за санитарна вода и др.)
… и още 1001 параметъра!

За да бъде настройката правилна, инсталаторът трябва да има добри познания по органична химия и термодинамика. Той трябва ПРАВИЛНО да настрои и калибрира:
1) Шнекът за подаване на пелети
2) Мощност на вентилатора за подаване на въздух
3) Времето на забавяне на действителната и необходимата температура на котела поради инерция (хистерезис)
4) Температурата на горещата вода в системата
И няколко дузини параметъра, в зависимост от сложността на системата (колкото по-сложна е, толкова по-скъпо е първото стартиране за клиента!)
Дори при правилна настройка на всички необходими параметри, СФП няма да може да се възстанови самостоятелно, когато видът или качеството на горивото са променени, температурата се променя, атмосферното налягане се променя и вятърът се увеличава. Дори когато потребителят насилствено, за времето на отсъствие, иска да понижи температурата на помещенията – котелът трябва да бъде преконфигуриран. Ако това не е направено, се случва следното:

1) котелът, настроен на определена мощност, след като получи команда от термостата или системата да спре „самоподдръжка“, не може веднага да нулира мощността. Шнекът има фиксирана настройка и не може да промени самата доза (ако е конфигуриран да подава 1 кг пелети на час, ще даде толкова). Единственият начин котелът да отговори незабавно на искане за намаляване на мощността е да намали подаването на въздух към горивната камера, за да намали изгарянето.
2) При условия на недостиг на кислород пелетите тлеят. Формулата за „тлеене” изглежда така: 2С (две въглеродни молекули) + О2 (кислород) образуват 2СО (две молекули въглероден оксид или въглероден оксид) + 200 kJ енергия (на 12 грама С или 1 мол). Тоест по време на тлеенето, въглеродът в пелетите изгаря непълно, образувайки въглероден оксид (който сам изгаря, ако е подпален), така се отделя два пъти по-малко енергия, отколкото при нормално изгаряне. Горимият въглероден оксид отлитаи в тръбата!
3) непълното изгаряне на въглерода допринася за по-голямото запушване на топлообменника и комина. Известно е, че отлаганията на сажди и пепел върху топлообменника с дебелина 1 мм намаляват коефициента на топлопреминаване с 10%.

Между другото, по същата причина хоризонталните (пламтящи) горелки са много по-малко ефективни от вертикалните (вулканични). Под въздействието на тяга и въздух за горене, пелетите в хоризонтална горелка падат надолу по пещите и тлее там с всички произтичащи от това последствия.