Пелетен котел BIODOM 27C5 – DF34
Пелетен котел Biodom 27C5 DF34 kW
  1. Начало
  2. /
  3. Продукти
  4. /
  5. Пелетни котли
  6. /
  7. Пелетен котел BIODOM 27C5 – DF34
Пелетен котел Biodom 27C5 DF34 kW с патентована горивна система Biologic с автоматично регулиране на всички работни параметри в продължителен режим на работа. Непрекъснато измерване и автоматично регулиране на: масовия поток кислород за горивен процес; подналягане и температура в горивната камера, температура на димни газове, подаваща и връщаща температура на топлоносителя. Автоматично регулира дозирането с пелети, без необходимост от настройки при първоначален пуск и смяната на вида пелети. Херметизирана горивна камера и вграден резервоар за пелети с вместимост до 180 кг. Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух в горивната камера и за извличане на димните газове. Изход за допълнителен стаен термостат. Седмичен програматор. Лесно достъпно ревизионно отделение за пепел, намиращо се под топлообменика. Топлообменик с 30 броя димогарни тръби с турболатори и ръчна лостова система за почистване. Електрониката на котела, позволява пълното му управление по температури на буферен съд (при наличието му). Пелетен котел Biodom 27C5 DF34 kW е стандартно оборудван с вграден хидравличен изравнител, подходящ за ниско температурни зони на отопление, инсталации с няколко циркулационни помпи и анти-кондензна функция.
7000 лв.

Максимална мощност

 33.5 kW

Номинална мощност

 8.6 – 30.8 kW

Топлоотдаване на водната риза

30.8 kW

КПД

>92%

Размери

1400x920x660 mm

Консумация на пелети

1.9 – 6.8 kg/h

Отопляем обем

до 860 m3

Изход димоотвод

80 mm

Капацитет на резервоара

180 kg

Обем водна риза

74 l

Тегло

270kg

Клас на енергийна ефективност

А++

DF 34 Energy label

Технологии

Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на три различни работни периода за всеки ден.
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
Изход за допълнителен външен стаен термостат
технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
hidraulic group
Вграден хидравличен изравнител с анти-кондензна функция, свързване на няколко помпи за различни отоплителни(радиаторно, подово отопление) и температурни кръгове (етажи, помещения). Увеличава експлоатационният живот на компонентите на отоплителната система (котел, помпа и др.)
biologic
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране

Сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти
сертификат екодизайн
Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.
сертификат клас 5
Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво.
датски сертификат
Датски национален орган по акредитация, назначен от датските власти за безопасни технологии
Независим италиански сертифициращ орган за качество