BIODOM 54 A – 54kW
Пелетен котел Biodom 54A
Автоматично самопочистване на горелката и димогарните тръби. Вградено управление със сензорен екран и Wi Fi модул. Херметизирана горивна камера и вграден резервоар за пелети с вместимост 200 кг. Патентована горивна система Biologic с автоматично регулиране на всички работни параметри в продължителен режим на работа. Непрекъснато измерване и автоматично регулиране на: масовия поток кислород за горивен процес; подналягане и температура в горивната камера, температура на димни газове, подаваща и връщаща температура на топлоносителя. Автоматично регулира дозирането с пелети , без необходимост от настройки при първоначален пуск и смяната на вида пелети. Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух в горивната камера и за извличане на димните газове. Вградена електронна циркулационна помпа, възвратен клапан, STB термостат. Вграден хидравличен изравнител, подходящ за ниско температурни зони на отопление, инсталации с няколко циркулационни помпи и анти-кондензна функция. Изход за допълнителен външен стаен термостат. Седмичен програматор. Лесно достъпно ревизионно отделение за пепел, намиращо се под димогарните тръби на топлообменика. Електрониката на котела, позволява пълното му управление по температури на буферен съд (при наличието му).
12600 лв.

Максимална мощност

 54 kW

Номинална мощност

 13.4 – 51.6 kW

Топлоотдаване на водната риза

54 kW

КПД

>90%

Размери

1650x1390x750 mm

Консумация на пелети

3 – 11.7 kg/h

Отопляем обем

до 1360 m3

Изход димоотвод

100 mm

Капацитет на резервоара

200 kg

Обем водна риза

156 l

Тегло

570kg

Клас на енергийна ефективност

А++

Еnergy 54A

Технологии

ACC
Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
ARS
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
RTC
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
CTP
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
EAC
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
ICT
Изход за допълнителен външен стаен термостат
Biodom 27A - 27kW
Автоматично самопочистване на горелката и димогарните тръби
Технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
Biodom 27A - 27kW
Вграден хидравличен изравнител с анти-кондензна функция, свързване на няколко помпи за различни отоплителни(радиаторно, подово отопление) и температурни кръгове (етажи, помещения). Увеличава експлоатационният живот на компонентите на отоплителната система (котел, помпа и др.)
Biodom 27A - 27kW
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране
WiFi
Wi-Fi Продуктът може да се свърже с домашната интернет мрежа, за да комуникира и контролира дистанционно посредством мобилен телефон или компютър

Сертификати

CE
Марка за съответствие с европейските стандарти
Biodom 27A - 27kW
Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво.