Biodom 27A – 27kW
Пелетен котел Biodom 27A
Пелетен котел Biodom 27A. Автоматично самопочистване на горелката и топлообменика - 30 димогарни тръби и турболатори. Вградено управление със сензорен екран и Wi Fi модул. Херметизирана горивна камера и вграден резервоар за пелети с вместимост 180 кг. Патентована горивна система Biologic с автоматично регулиране на всички работни параметри в продължителен режим на работа. Непрекъснато измерване и автоматично регулиране на: масовия поток кислород за горивен процес; подналягане и температура в горивната камера, температура на димни газове, подаваща и връщаща температура на топлоносителя. Автоматично регулира дозирането с пелети , без необходимост от настройки при първоначален пуск и смяната на вида пелети. Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух в горивната камера и за извличане на димните газове. Вградена електронна циркулационна помпа, възвратен клапан, баланс винтил, STB термостат. Вграден хидравличен изравнител, подходящ за ниско температурни зони на отопление, инсталации с няколко циркулационни помпи и анти-кондензна функция. Изход за допълнителен външен стаен термостат. Седмичен програматор. Лесно достъпно ревизионно отделение за пепел, намиращо се под димогарните тръби на топлообменика. Пелетен котел Biodom 27A е допълнително оборудван и с модул IQ2, позволяващ управление на три различни отоплителни кръга, буферен съд, соларен панел, бойлер за БГВ и хибридна система с термопомпа Биодом.
9400 лв.

Максимална мощност

30 kW

Номинална мощност

 7.8 – 26.9 kW

Топлоотдаване на водната риза

26.9 kW

КПД

>92%

Размери

1433 x 910 x 654 mm

Консумация на пелети

1.7 – 5.7 kg/h

Отопляема площ

от 80 до 350 m2

Изход димоотвод

80 mm

Капацитет на резервоара

180 kg

Обем водна риза

72 l

Тегло

299 kg

Клас на енергийна ефективност

А++

Технологии

Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
Изход за допълнителен външен стаен термостат
автоматично самопочистване
Автоматично самопочистване на горелката и димогарните тръби
технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
hidraulic group
Вграден хидравличен изравнител с анти-кондензна функция, свързване на няколко помпи за различни отоплителни(радиаторно, подово отопление) и температурни кръгове (етажи, помещения). Увеличава експлоатационният живот на компонентите на отоплителната система (котел, помпа и др.)
biologic
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране
Wi-Fi Продуктът може да се свърже с домашната интернет мрежа, за да комуникира и контролира дистанционно посредством мобилен телефон или компютър

Сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти
сертификат екодизайн
Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.
сертификат клас 5
Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво.
датски сертификат
Датски национален орган по акредитация, назначен от датските власти за безопасни технологии
Независим италиански сертифициращ орган за качество