Rosanna Idro 14.2 kW
Пелетна камина с водна риза La Nordica Extraflame Rosanna Idro
Пелетна камина с водна риза La Nordica Extraflame Rosanna Idro 14.2 kW. Прахово боядисано високотемпературно метално покритие и керамична плоча от горна страна. Фронтална вентилация към стаята чрез допълнителен тангенциален вентилатор с възможност за изключване. Чугунена врата на горивната камера и горелка. Херметизиран резервоар за пелети. Кутия за пепел. Топлообменник с турболатори и система за ръчно почистване. Италианската пелетна камина с водна риза La Nordica Extraflame Rosanna Idro разполага със седмичен програматор. Оборудвана с високо ефективна PWM циркулационна помпа, разширителен съд и защитна група. Дигитален манометър за налягането на водата. Нов черен LCD дисплей и IR сензорно дистанционно управление. Дигитален манометър за налягането на водата. Термостат против прегряване. Вътрешен стаен термостат. Седмичен програматор. Изход за допълнителен външен термостат.
9000 лв.

Максимална мощност

 4.4 – 15.6 kW

Номинална мощност

 4.1 – 14.2 kW

Топлоотдаване на водната риза

2.9 – 11.0 kW

КПД

>91%

Размери

511x1150x593 mm

Консумация на пелети

0.9 – 3.2 kg/h

Отопляем обем

до 405 m3

Изход димоотвод

100 mm

Капацитет на резервоара

27 kg

Обем водна риза

15 l

Тегло

163kg

Клас на енергийна ефективност

А+

Пелетна камина с водна риза La Nordica Extraflame Rosanna Idro

Технологии

Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
Система, която чрез предварително загрят въздух обдухва и редуцира образуването на сажди върху стъклото на горивната камера
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
Изход за допълнителен външен стаен термостат
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
Висококачествени чугунени врати изработени така, че да издържат и осигуряват отлично запечатване по всяко време.

Сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти
Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети.
Немски разпоредби за контролиране на емисиите.
Съответствието с член 15 от австрийския федерален конституционен закон за мерки за опазване на околната среда.
сертификат aria pulita
Aria Pulita, италианско сертифициране за качеството на отоплителни системи на дървесна биомаса (Класификация от 1 до 5 звезди според параметрите на DM186 / 2017).
sertifikat dm
Италиански регламент за издаване на сертификат за опазване на околната среда за битови отоплителни уреди на твърда горива (класификация от 1 до 5 звезди).
Френската търговска марка на агенция за околната среда и енергията - ADEME . Одобрените продукти "Flamme Verte" гарантират най-добрите високо енергийни характеристики и опазването на околната среда.
сертификат vkf
Сертифицирано качеството от швейцарски орган за защита срещу пожар.
сертификат hetas
Сертификат от Английския официален орган за контрол на уреди изгарящи дърва и пелети.
сертификат MCS
Британски сертификат, удостоверяващ технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници.
сертификат bafa
Сертификат, издаден от Немската федерална служба по икономика и контрол на износа за насърчаване на ефективното използване на енергията от биомаса.