Biodom H25 – 25kW
Пелетна камина с водна риза Biodom H25 2
Пелетна камина с водна риза Biodom H25 - 25kW. Прахово боядисано високотемпературно метално покритие. Закалено керамично стъкло издържащо на 750°C . Херметизирана горивна камера и резервоар за пелети. Оборудвана с два вентилатора: за подаване на първичен въздух в горивната камера и за извличане на димните газове. Непрекъснато измерване и автоматично регулиране на: масовия поток кислород за горивен процес; подналягане и температура в горивната камера; температура на димни газове, топлоносител и околна среда. Автоматично регулира дозирането с пелети, без необходимост от настройки при първоначален пуск и смяната на вида пелети. Вградена електронна циркулационна помпа, разеширителен съд, възвратен клапан, защитен клапан, STB термостат. Изход за допълнителен стаен термостат. Седмичен програматор. Кутия и отделено ревизионно отделение за пепел. Пелетна камина с водна риза Biodom разполага с ръчна система за почистване на димогарните тръби чрез турболатори.
5700 лв.

Максимална мощност

26.1 kW

Номинална мощност

 6.9 – 25.5 kW

Топлоотдаване на водната риза

5.9 – 20.25 kW

КПД

>93%

Размери

1200x565x650 mm

Консумация на пелети

1.5 – 5.2 kg/h

Отопляем обем

до 640 m3

Изход димоотвод

80 mm

Капацитет на резервоара

45 kg

Обем водна риза

42 l

Тегло

233kg

Клас на енергийна ефективност

А++

Технологии

Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
Изход за допълнителен външен стаен термостат
технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
biologic
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране

Сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти
Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети.
сертификат екодизайн
Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.

Сходни предложения