Biodom H25 – 25kW
Пелетна камина с водна риза Biodom H25 - 25kW
Пелетна камина с водна риза Biodom H25 - 25kW. Прахово боядисано високотемпературно метално покритие. Закалено керамично стъкло издържащо на 750°C . Херметизирана горивна камера и резервоар за пелети. Оборудвана с два вентилатора: за подаване на първичен въздух в горивната камера и за извличане на димните газове. Непрекъснато измерване и автоматично регулиране на: масовия поток кислород за горивен процес; подналягане и температура в горивната камера; температура на димни газове, топлоносител и околна среда. Автоматично регулира дозирането с пелети, без необходимост от настройки при първоначален пуск и смяната на вида пелети. Вградена електронна циркулационна помпа, разеширителен съд, възвратен клапан, защитен клапан, STB термостат. Изход за допълнителен стаен термостат. Седмичен програматор. Кутия и отделено ревизионно отделение за пепел. Пелетна камина с водна риза Biodom разполага с ръчна система за почистване на димогарните тръби чрез турболатори.
5700 лв.

Максимална мощност

26.1 kW

Номинална мощност

 6.9 – 25.5 kW

Топлоотдаване на водната риза

5.9 – 20.25 kW

КПД

>93%

Размери

1200x565x650 mm

Консумация на пелети

1.5 – 5.2 kg/h

Отопляем обем

до 640 m3

Изход димоотвод

80 mm

Капацитет на резервоара

45 kg

Обем водна риза

42 l

Тегло

233kg

Клас на енергийна ефективност

А++

Biodom H25 - 25kW

Технологии

ACC
Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
ARS
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
RTC
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.
CTP
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
EAC
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
ICT
Изход за допълнителен външен стаен термостат
Технология на горене с два вентилатора
Оборудван с два вентилатора: за подаване на първичен въздух и всмукателен за отвеждането на димните газове, като електрониката автоматично регулира скоростта им посредством измервания чрез дебитомер и дигитален диференциален пресостат.
Biodom 27A - 27kW
Автоматично регулиране на всички работни параметри при продължителен период на работа, като същевременно разпознава качеството на пелетите и регулира тяхното дозиране

Сертификати

CE
Марка за съответствие с европейските стандарти
EN 14785
Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети.
Biodom 27A - 27kW
Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.