Focolare 70 Piano Evo Crystal 10.5 kW
Камина на дърва La Nordica Focolare 70 Piano Evo Crystal 10.5 kW
Камина на дърва La Nordica Focolare 70 Piano Evo Crystal 10.5 kW. Изцяло изработена от излъчващ чугун G20. Система за мощно топлинно излъчване - студеният въздух се загрява от голямата топлообменна площ на чугунената риза и се издига нагоре като се създава постоянна топлинна конвекция, която разнася топлината бързо и ефективно в цялото помещение. Тава за пепел. Горивната камера е облицована с Nordiker керамичен материал с високо технически показатели и чугун отвътре. Керамично стъкло издържащо на 750°C. Възможност за подаване на въздуха за горене отвън. Регулируем първичен въздух - вход през тавата за пепел в горивната камера, вторичен въздух - вход от задната част на горивната камера и третичен въздух - обдухване покрай стъклото против образуване на сажди и нагар, а също и последващо изгаряне на дървата. Високоефективна италианска камина на дърва за вграждане Focolare 70 Piano Evo Crystal от производителя La Nordica Extraflame. Вентилационен комплект за въздуховод - опция.
3100 лв.

Максимална мощност

 10.5 kW

Номинална мощност

 9.0 kW

КПД

85%

Размери

704×1125 – 1225×491 mm

Консумация

2.7 kg/h

Отопляем обем

до 258m3

Изход димоотвод

200 mm

Тегло

172kg

Клас на енергийна ефективност

A

Камина на дърва La Nordica Focolare 70 Piano Evo Crystal 10.5 kW

Технологии

Регулиране скоростта на фронталната вентилация, гарантиращо тишина и комфорт.
Процес на автоматично обдухване на горелката през определени периоди от време, с цел увеличаване ефективността на горивния процес и удължаване живота на части, изложени на продължително износване.
Автоматично запалване при прекъсване на ел. захранването, като преди това се извършат необходимите проверки за сигурност на системата.
Система, която чрез предварително загрят въздух обдухва и редуцира образуването на сажди върху стъклото на горивната камера
Функция хроно-термостат, с възможност за контролиране на температурата и програмиране на четири различни работни периода за всеки ден.
Система за отложено изключване на камината
Електронно балансиране на първичен и вторичен въздух за оптимално изгаряне и топлинна ефективност.
Лесно връщане на заводските настройки, в случай на грешка при програмирането.
Изход за допълнителен външен стаен термостат
Система за заключване на клавиатурата.
Регулиране подаването на пелети в горивната камера
Силата на вентилация може да се регулира, както и въздуховодите, когато има такива с две прости стъпки.
Висококачествени чугунени врати изработени така, че да издържат и осигуряват отлично запечатване по всяко време.
Контрол на стайната температура - за по-голям комфорт и ниска консумацията на пелети.

Сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти
Немски разпоредби за контролиране на емисиите.
Съответствието с член 15 от австрийския федерален конституционен закон за мерки за опазване на околната среда.
Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети.
сертификат aria pulita
Aria Pulita, италианско сертифициране за качеството на отоплителни системи на дървесна биомаса (Класификация от 1 до 5 звезди според параметрите на DM186 / 2017).
Френската търговска марка на агенция за околната среда и енергията - ADEME . Одобрените продукти "Flamme Verte" гарантират най-добрите високо енергийни характеристики и опазването на околната среда.
sertifikat dm
Италиански регламент за издаване на сертификат за опазване на околната среда за битови отоплителни уреди на твърда горива (класификация от 1 до 5 звезди).