Термопомпи Биодом хибридна система

Термопомпа Биодом
Ако сте пред дилемата пелети или термопомпа? Защо не и двете? Оптимизирайте разходите за отопление и разберете как функционира нашата хибридна система.

S3E двузонов хидравличен разделител – основни компоненти на системата:

Основна функция на хидравличния разделител
При хибридните системи, където различни отоплителни уреди са свързани заедно, трябва да има ясно разделение между входовете за вода с висока и ниска температура. Например, ако в термопомпата навлиза твърде гореща вода, това може да създаде проблеми в системата тъй като температурите и наляганията на газа могат да излязат от спецификацията, причинявайки аларми или дори повреда в компонентите на термопомпата.
Разделяне на топла-студена вода, базирано на инсталация с буферен съд
Обикновено за тази цел може да се използва опростена система с буферен съд. Входовете за топла и студена вода при буферния съд са разположени по начин, който позволява тяхното разделяне. Но буферният съд може да бъде обемист и скъп, а също и поради факта, че в хибридната система те не изпълняват същественa функция.
термопомпа Биодом с буферен съд
Хидро модул S3E като заместител на буферен съд
Като алтернатива, Biodom разработи специален хидравличен разделител в компактни размери за топла и студена вода, в който се извършва много добро разделяне температурата на водата, а също и с някои допълнителни функции като електрически нагреватели и предпазни клапани. С помощта на това устройство, система става много компактна и може да се свърже почти всеки високотемпературен източник като нафтови, газови и пелетни котли. За котли на дърва съществуват допълнителни схеми, за това как да се внедри S3E хидро модул.
Принцип на действие на хидравличен разделител
Основната функция на хидро модула S3E е да осигури воден поток по начин, който топлата вода никога не влиза в кръга на термопомпата. Допълнителна функция е да осигури електрическо отопление в случай на повреда в хибридната система и предпазване от висока температура и налягане.
хидравличен разделител
От напречния разрез по-горе може да се види, че високата и ниската температура са разделени и само малка част от потока се смесва. В този случай до термопомпата никога не може да достигне вода с висока температура, идваща от допълнителния отоплителен източник или електрически нагревател.
Допълнително предимство на тази система е, че осигурява постоянна циркулация с висок дебит и ниска температурна разлика за термопомпа, избягвайки ограничаване на мощността и поради неподходящи температурни разлики на входа и изхода. Това се дължи на факта, че термопомпата, за разлика от котлите, работи при по-големи водни потоци и по-ниски температурни разлики (около 5 градуса). В случай че водния кръг не позволява това, термопомпата няма да работи с оптимална мощност или дори може да намали мощността до стойности, които вече не са подходящи за отопление.