ПРЕДИМСТВОТО НА КОТЛИТЕ BIODOM И ГОРИВНАТА СИСТЕМА BIOLOGIC

Biologic технологията постоянно и автоматично регулира параметрите с цел оптималното извличане на енергия от горивото.

Умен

Не е необходимо да се правят каквито и да било настройки, при първоначален пуск и смяна на пелети. Електрониката вградена в пелетни котли Биодом, винаги се калибрира и настройва сама.

Икономичен

Революционният алгоритъм за управление на горенето ви позволява да спестите значително повече от отоплението с пелетни котли Биодом. По – ниски инсталационни разходи.

Надежден

Изпитаният във времето дизайн на котела и надеждността на електрониката, са тествани в редица страни от десетилетия.

Безупречно качество EN303 / 5-2012

EcoDesign водещи европейски стандарти

Biologic-Blue

Умният котел

Никога преди пускането и експлоатацията на котел на твърдо гориво не е било толкова лесно, а работата – толкова ефективна! Приложените алгоритми от автомобилната индустрия и приспособяването им за управление на горивния процес в отоплителните системи – пелетни котли Биодом, правят пускането и експлоатацията на котел на твърдо гориво толкова лесно, а работата – толкова ефективна!

Сега котелът се стартира чрез натискане на бутон “СТАРТ”. Не е необходимо да настройвате и калибрирате системи за въздух и гориво. Котелът се адаптира към различните атмосферни условия, ел. мрежово напрежение, качество и размер на пелетите и конструкцията на комина. Никога няма да е необходимо да се преконфигурира или коригира по време на работа.

Регулирането на мощностите, налягането и скоростта на движение през топлообменника осигурява максимална ефективност във всички диапазони на мощността. Автоматичен СТАРТ / СТОП стартира котела само когато е необходима топлина; спира, когато не е необходимо да се отоплява къщата.

Функционален котел

Водени от целта да направят функционирането на котел на твърдо гориво сравнима по комфорт с газов, Biodom реализират всичко необходимо за автономната работа на отоплителната система в пелетните си котли.

В конструкцията на котела са вградени основни системи: обемен резервоар за гориво, група за безопасност, блок за защита от корозия и кондензат, циркулационна помпа, автоматично почистване, готовност за топла санитарна вода, хроно-термостат за автоматично запалване, управление на котела според буферен съд.

В същото време не е необходимо да се съобразавате с газовата връзка или да се притеснявате за разпределения капацитет, да чакате одобрение и да извършвате годишен контрол, конфигуриране и преконфигуриране.

Пелетни котли биодом

Досега известните методи за управление на горивни инсталации са чрез фиксирани параметри, те работят с фиксирано зададено дозиране на горивото и фиксирана настройка на скоростта или напрежението на вентилатора. Такъв режим на горивни инсталации е много нестабилен, тъй като дозирането на пелетите става по обем (например 10 l / h). Пазарът предлага разнообразие от пелети със специфична и различна плътност (може да се намерят от 550 kg до 700 kg в един m3), както и пелети с различна влажност, от 5% до 15%, което означава, че тон пелети може да съдържа 850 кг дървесина и 150 кг вода или 950 кг дървесина и 50 кг вода. В случай на горивни инсталации с фиксирани параметри, дозирането остава едно и също; Например: “Горивните уреди могат да дозират  5,5 кг или 7 кг пелети на час, a в същото време в горелката се подават 25% по-малко дървесно-енергиен продукт и повече вода.” Резултатът от такова контролирано управление се изразява в това, че ефективността на горивната инсталация с такива фиксирани параметри зависи от определини характеристики на пелетите. В случая, когато това са водното съдържание, дължината и формата на пелетите или други специфични промени, добитата калоричност се променя, респективно и топлинния ефект на горивната инсталация.

Постоянно настроеният вентилатор или напрежение върху него, не гарантира постоянни условия за горене в котела, тъй като стените на котела се запрашават с пепел, като по този начин се образува допълнително съпротивление на димните газове през котела. Коминът и устройството работят при условия на високо налягане, различни от тези при ниско налягане, следователно условията за входящ въздух в горивното устройство се променят. В случая, когато пелетите използват фиксирани параметри, вентилаторът при различни условия се върти винаги по един и същ начин,  по този начин притокът на входящото количество въздух в горивната камера е различно. Голямо влияние върху входящата въздушна маса в котела има температурата на въздуха в помещението или наличието на пепел в котела. Тези фактори влияят на температурата на димните газове (различни температури на димните газове – различно специфично тегло на димните газове), като вентилаторът непрекъснато се върти, както е настроен.

Резултатът от работата на горивната инсталация с фиксиран вентилатор е, че горивната камера при различни условия се захранва с различни количества въздух, което от своя страна влияе на ефективността на котела.

Tехнологията Biologic за изгаряне на пелети, наблюдава всички горепосочени описателни фактори и автоматично регулира параметрите, като по този начин предотвратява ненужните загуби по време на горивния процес. Горивни инсталации с управление Biologic осигуряват максимална ефективност на котела при всякакви условия.

Пелетни котли биодом biologic

Повечето интервенции или неизправности се случват на горивни инсталации с фиксирани параметри:

  • Поради различните качества и видове пелети,
  • Поради лошо, нередовно почистване,
  • Поради димоотводната тръба, която с течение на времето се запушва с прах или пепел,
  • Причинени от блокиран или влажен комин (върху стените има натрупана пепел, която представлява различни условия, отколкото когато котелът е бил инсталиран).

Горивни инсталации с технологията Biologic са устойчиви на такива проблеми и саморегулиращи се, с цел предотвратяване на неправилна работа и предотвратяване на ненужни повреди.

Biologic Technology осигурява средно 10% по-нисък разход на гориво благодарение на непрекъснатото наблюдение на горивния процес и адаптиране към текущите изисквания, свързани с пелетите, подаване на въздух към горивната камера и идентифицирани условия в комина.

Автоматизацията BIOLOGIC, с която са оборудвани пелетните котли BIODOM, е иновативно решение. Резултат на дълго годишно научно развитие и експериментиране!

Сега не е необходим специалист за първото пускане на котела, а параметрите на горенето винаги ще бъдат идеални, въпреки качеството на пелетите, метеорологичните условия (вятър, атмосферно налягане) или състоянието на комина.

Всички котли BIODOM са многократно сертифицирани в Дания и Италия и имат клас на енергийна ефективност 5 съгласно EN 303-5: 2012, а също и изискванията за ECODESIGN 2020.

 

Друга тайна на автоматизацията BIOLOGIC в пелетни котли Биодом

Малко химия и КАК BIOLOGIC РАБОТИ

Пелети – дървесна маса, основният компонент е целулоза C6 H10 O5 – въглеводород, където основното горимо вещество е C (въглерод).

За оптимално изгаряне от 1 кг С е необходимо 2,67 кг О2 (кислород), докато се образуват 3,67 кг СО2 (въглероден диоксид) + 400 kJ енергия (на 12 грама въглерод или 1 мол).

Когато пелетите изгарят така – горенето (термодинамичният процес на окисляване на въглерода) е перфектно.

BIOLOGIC постоянно следи тези параметри и поддържа изгарянето в оптимален режим чрез измерване и регулиране:

1) Маса на въздуха за горене (тегло)

2) Маса на димните газове (тегло)

3) Мощност на котела (kW)

4) Делта (разликата между температурата на котела и „връщането“)

5) Скорост на промяна на температурата в котела

6) Процент на дозиране на шнека

… и още редица системни параметри и техните връзки

За да се поддържа балансът „въздух-шнек-мощност-температура-дим“, автоматиката постоянно настройва тези параметри, решавайки проблеми като:

1) Определяне на необходимата мощност на котела

2) Изгаряне на точно количеството въглерод, което е необходимо за определената мощност (качеството и теглото на пелетите e не толкова важно, колкото количеството въглерод и водород в тях)

3) Оптимално изгаряне на въглерод – изгаряне на всичко, което гори с максимално преобразуване на топлинна енергия

 

Резултатът от BIODOM: винаги 92-94% ефективност, няма преразход на пелети, топлообменникът не се запушва и топлообменът не се влошава.

 

При такава система качеството на пелетите не е толкова важно, защото BIOLOGIC ще „изчисли“ количеството въглерод в горивото. Колкото по-добро качество, толкова по-малко пелети ще са необходими, толкова по-малко пепел и почистване на котела. Затова е по-изгодно да се използват висококачествени пелети с котлите BIODOM. Всяка молекула въглерод в тях ще се превърне в топлинна енергия и ще отиде за отоплението на дома ви