СЕРТИФИКАТИ

Когато изберете La Nordica-Extraflame, Вие получавате продукт сертифициран с най-престижните международни марки за качество, гарантиращо Ви абсолютна гаранция.

Тези маркировки означават, че продуктите на La Nordica-Extraflame отговарят на най-строгите качествени и топлинни критерии, спазващи параметрите на емисии въглероден оксид, установени от най-строгите европейски стандарти. Сертификатите са получени благодарение на постоянни изследвания и тестване от технически екип, използващ най-модерен инструментариум. Непрекъснатите изследвания и многобройни тестове гарантират абсолютна безопасност на продуктите с марката La Nordica-Extraflame.

Нордика сертификати

Марка за съответствие с европейските стандарти

Нордика сертификати

Европейският стандарт за битови печки, работещи с твърдо гориво

Нордика сертификати

Европейският стандарт за стайни печки, работещи с твърдо гориво

Нордика сертификати

Европейският стандарт за вградени камини, включително и открит огън

Нордика сертификати

Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети

Нордика сертификати

Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво

Нордика сертификати

Немски разпоредби за контролиране на емисиите

Нордика сертификати

Съответствието с член 15 от австрийския федерален конституционен закон за мерки за опазване на околната среда

Нордика сертификати

Сертифицирано качеството от швейцарски орган за защита срещу пожар

Нордика сертификати

Норвежки сертификат за одобрение

Нордика сертификати

Шведски сертификат за одобрение

GOST

 

Сертификат за съответствие с руските правила за безопасност

Нордика сертификати

Британски сертификат, удостоверяващ технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници

Нордика сертификати

Сертификат от Английския официален орган за контрол на уреди изгарящи дърва и пелети

Нордика сертификати

Сертификат от Английското Министерство на околната среда, храните и селските райони

Нордика сертификати

Френската търговска марка на агенция за околната среда и енергията – ADEME . Одобрените продукти „Flamme Verte“ гарантират най-добрите високо енергийни характеристики и опазването на околната среда

Нордика сертификати

Сертификат, издаден от Френския научно-технически строителен център – CSTB – за водонепроницаеми устройства, тествани при водонепропускливи инсталационни условия

Нордика сертификати

Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.

Нордика сертификати

Сертификат, издаден от Немската федерална служба по икономика и контрол на износа за насърчаване на ефективното използване на енергията от биомаса.

Нордика сертификати

Aria Pulita, италианско сертифициране за качеството на отоплителни системи на дървесна биомаса (Класификация от 1 до 5 звезди според параметрите на DM186 / 2017)

Нордика сертификати

Италиански регламент за издаване на сертификат за опазване на околната среда за битови отоплителни уреди на твърда горива (класификация от 1 до 5 звезди)