СЕРТИФИКАТИ

Когато изберете La Nordica-Extraflame, Вие получавате продукт сертифициран с най-престижните международни марки за качество, гарантиращо Ви абсолютна гаранция.

Тези маркировки означават, че продуктите на La Nordica-Extraflame отговарят на най-строгите качествени и топлинни критерии, спазващи параметрите на емисии въглероден оксид, установени от най-строгите европейски стандарти. Сертификатите са получени благодарение на постоянни изследвания и тестване от технически екип, използващ най-модерен инструментариум. Непрекъснатите изследвания и многобройни тестове гарантират абсолютна безопасност на продуктите с марката La Nordica-Extraflame.

Марка за съответствие с европейските стандарти

Европейският стандарт за битови печки, работещи с твърдо гориво

Европейският стандарт за стайни печки, работещи с твърдо гориво

Европейският стандарт за вградени камини, включително и открит огън

Европейският стандарт за жилищни отоплителни уреди изгарящи дървесни пелети

котел клас 5

Европейският стандарт за битови котли, работещи с твърдо гориво

Немски разпоредби за контролиране на емисиите

Съответствието с член 15 от австрийския федерален конституционен закон за мерки за опазване на околната среда

Сертифицирано качеството от швейцарски орган за защита срещу пожар

Норвежки сертификат за одобрение

Шведски сертификат за одобрение

GOST

 

Сертификат за съответствие с руските правила за безопасност

Британски сертификат, удостоверяващ технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници

Сертификат от Английския официален орган за контрол на уреди изгарящи дърва и пелети

Сертификат от Английското Министерство на околната среда, храните и селските райони

Френската търговска марка на агенция за околната среда и енергията – ADEME . Одобрените продукти “Flamme Verte” гарантират най-добрите високо енергийни характеристики и опазването на околната среда

Сертификат, издаден от Френския научно-технически строителен център – CSTB – за водонепроницаеми устройства, тествани при водонепропускливи инсталационни условия

Европейска сертификация, определяща насоките за еко-проектиране за продукти на биомаса.

Сертификат, издаден от Немската федерална служба по икономика и контрол на износа за насърчаване на ефективното използване на енергията от биомаса.

Aria Pulita, италианско сертифициране за качеството на отоплителни системи на дървесна биомаса (Класификация от 1 до 5 звезди според параметрите на DM186 / 2017)

Италиански регламент за издаване на сертификат за опазване на околната среда за битови отоплителни уреди на твърда горива (класификация от 1 до 5 звезди)