Направете запитване

Ще се радваме да отговорим на всичките Ви въпроси


Адрес

Магазин:

гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 12 А

(бивш ресторант Фадо)

Складова база:

с. Рогош – 4140, обл. Пловдив,
ул. „Възраждане“ 1

Имейл

Телефон

Магазин:

0883 992220

0888 992260

Складова база:

03121 2189
0885 301583